نیم خط و پاره خط

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی مبحث نیم خط و پاره خط  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
2,000 تومان

محاسبه اندازه زاویه بین دو عقربه ساعت

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی محاسبه اندازه زاویه بین دو عقربه ساعت  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

نمونه سوال در رابطه با پاره خط و نیم خط

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی نمونه سوال در رابطه با پاره خط و نیم خط  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

مفاهیم اولیه زاویه

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی مبحث مفاهیم اولیه زاویه را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

معرفی فصل اندازه گیری

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی مبحث معرفی فصل اندازه گیری  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

مجموع زوایای داخلی مثلث

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی مبحث مجموعه زوایای داخلی مثلث  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
2,000 تومان

محاسبه تعداد زاویهای ترسیم شده

بدون امتیاز 0 رای

 فیلم آموزشی مبحث  محاسبه تعداد زاویهای ترسیم شده  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

زاویه متقابل به راس

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی مبحث زاویه های متقابل به راس  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
2,000 تومان

زاویه محاطی،مرکزی

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی مبحث زاویه محاطی و مرکزی  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
2,000 تومان

مبحث نیمساز

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی مبحث نیمساز را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

مساحت (قسمت دوم)

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی مبحث مساحت(  قسمت دوم )  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

مساحت قسمت ( اول )

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده رایگان این دوره در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این فیلم اموزشی مبحث مساحت را به…
group0
رایگان!