رابطه سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده با جهت گیری زندگی

خلاصه مقاله: در میان عوامل اجتماعی، نقش خانواده در شکل گیری جهت گیری زندگی بیشتر مورد توجه بوده است. خانواده…
group5
2,000 تومان

نقش آموزش و پرورش در تحقق اقتصاد و فرهنگ در رویکردی مشارکتی با خانواده ها

خانواده های محترم با خواندن این نوع مقالات می توانید با فرزندان خود بهترین ارتباط را داشته باشید و نقش خود را در تربیت بهتر دانش آموز در عرصه تعلیم درسی بهترین شناخت را پیدا کنید.  با مما همراه باشید

group3
2,000 تومان