جمع و تفریق اعداد صحیح

این فیلم آموزشی با بهترین کیفیت آموزشی تهیه شده است. که با  دیدن این فیلم آموزشی می توانید تمامی سوالهای مربوط به جمع و تفریق اعداد صحیح را به راحتی پاسخ دهید.

group3
5,000 تومان