محاسبه تعداد قطر

فیلم آموزشی  محاسبه تعداد قطر  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
5,000 تومان

قرینه خطی جدول مختصات

فیلم آموزشی  قرینه خطی جدول مختصات  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
5,000 تومان

یک سوال جالب در تناسب

فیلم آموزشی یک سوال جالب در تناسب را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
5,000 تومان

نحوه حل تناسب مستقیم

فیلم آموزشی تعریف نحوه حل تناسب مستقم  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

حل مسله کسری در تناسب

فیلم آموزشی حل مسله کسری در تناسب   را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

نمونه سوال در رابطه با پاره خط و نیم خط

فیلم آموزشی نمونه سوال در رابطه با پاره خط و نیم خط  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

ضرب اعشار

مباحت اعشار به زبانی ساده و روان برای شما دانش آموزان عزیز توضیح داده ایم

group0
رایگان!

مفهوم اعشار

مفاهیم اعشار به زبانی ساده و روان 

group0
رایگان!

چند مثال برای کسر ۱

در این فیلم آموزشی برای یادگیری بیشتر شما دانش آموزان عزیز چند مثال مربوط به کسرها را به زبان ساده و روان توضیح داده ایم.

group2
5,000 تومان

ضرب کسر

فیلم آموزشی ضرب کسر  را به زبان ساده و روان توضیح داده ایم  که با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی می توانید تمامی سوالها  را با خیال راحت پاسخ دهید.

group0
5,000 تومان

بخش پذیری ۴،۶،۷،۸

این فیلم آموزشی بخش پذیری اعداد ۴،۶،۷،۸ به زبان ساده و روان می باشد که پیش نیازی برای دیگر فیلم های آموزشی می باشد.

group2
5,000 تومان

دنباله عددی

در این فیلم آموزشی بحث دنباله عددی را به زبان ساده و روان  توضیح داده ایم. که با  دیدن این فیلم آموزشی در مبحث دنباله عددی هر سوالی که به شما داده شود را به راحتی می توانید پاسخ صحیح دهید.

group0
5,000 تومان