اسرار مریخ

مدرس: سایت علمی

دمای سطحی متوسط زمین است. دمای مریخ در استوا ممکن است در روز به ۲۴ درجه سلسیوس برسد، و در شب تا ۷۳- درجه سلسیوس پایین بیاید. این شرایط، مریخ را جای قابل تحملی برای زندگی می سازد. 

group0
رایگان!