خطرات و اسرار زیر دریاها

مدرس: سایت علمی

انسان‌ها تاکنون حقایق زیادی را در مورد سطح کره ماه کشف کرده‌اند، اما آنچه درباره اقیانوس می‌دانیم هنوز اندک و بسیار محدود است و در اینجا به بعضی از آن ها اشاره خواهیم کرد.

group0
رایگان!