الگویابی مسدسی

 در این فیلم اموزشی الگویابی مسدسی را به زبانی ساده  و روان برای شما دانش آموزان عزیز توضیح داده ایم. با یدن این فیلم آموزشی به راحتی

می توانید تمامی سوالات مربوط به این درس را پاسخ صحیح دهید. 

group1
5,000 تومان

الگویابی مخمسی

الگویابی مخمسی به زبان ساده و روان در این فیلم آموزشی تهیه شده است. با دیدن این فیلم به راحتی می توانید تمامی سوالات الگویابی مخمسی را به درستی پاسخ دهید.

group1
5,000 تومان