محاسبه مجموع زاویه های داخلی و خارجی یک چند ضلعی

فیلم آموزشی  محاسبه مجموع زاویه های داخلی و خارجی را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
5,000 تومان

تناسب در مخلوط کردن مایعات (درس دوم)

فیلم آموزشی فیلم آموزشی  توضیح تناسب در مخلوط کردن مایعات را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
5,000 تومان

قرینه شکل در چهار ناحیه به صورت کامل و حرفه ای

فیلم آموزشی قرینه شکل در چهار ناحیه به صورت کامل و حرفه ای را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

 

group0
5,000 تومان

مبحث تناسب معکوس

 فیلم آموزشی بحث تناسب معکوس  به صورت کامل و حرفه ای  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
5,000 تومان

مفاهیم اولیه مختصات چهار ناحیه

فیلم آموزشی مفاهیم اولیه مختصات چهار ناحیه  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

سوال تخفیف متوالی

فیلم آموزشی سوال سوال تخفیف متوالی  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
5,000 تومان

نسبت طول به عرض مسئله مهم

فیلم آموزشی تعریف نسبت طول به عرض مسئله مهم  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

معرفی حجم

فیلم آموزشی مبحث معرفی حجم را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

تقسیم اعشار قسمت اول

فیلم های آموزشی اعشار به زبانی ساده و روان برای شما دانش آموزان عزیز

group0
رایگان!

مقایسه اعشار

گروه آموزشی سایت علمی ، برای یاد گیری  هر چه بهتر شما دانش آموزان عزیز فیلم های اموزشی را تهیه نموده است. با دیدن این فیلم آموزشی موضع اعشار را به راحتی می توانید یاد گرفته و در تمرینات خود استفاده نمایید. 

group0
رایگان!

ساده کردن کسرها

در این فیلم آموزشی ” ساده کردن کسرها ” را با بهترین روش و به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی می توانید سوالات کسر را  پاسخ دهید.

group0
رایگان!

عدد نویسی

این فیلم آموزشی یکی از مهمترین مباحث در تمامی پایه های ریاضی می باشد که به زبان ساده و روان توضیح داده شده است. دیدن این فیلم آموزشی را توصیه می کنیم.

 

group0
رایگان!