بخش پذیری ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۱

فیلم آموزشی بخش پذیری اعدا ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۱  به زبان ساده و روان در مدت زمان کوتاهی آموزش داده ایم. که دیدن این فیلم آموزشی برای یاد گیری بیشتر شما دانش آموزان عزیز توصیحه می شود.

group0
5,000 تومان