بخش پذیری ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۱

فیلم آموزشی بخش پذیری اعدا ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۱  به زبان ساده و روان در مدت زمان کوتاهی آموزش داده ایم. که دیدن این فیلم آموزشی برای یاد گیری بیشتر شما دانش آموزان عزیز توصیحه می شود.

group0
5,000 تومان

بخش پذیری ۴،۶،۷،۸

این فیلم آموزشی بخش پذیری اعداد ۴،۶،۷،۸ به زبان ساده و روان می باشد که پیش نیازی برای دیگر فیلم های آموزشی می باشد.

group2
5,000 تومان

تعریف بخش پذیری

در این فیلم آموزشی موضوع بخش پذیری را به زبانی ساد و روان توضیح داده ایم که دیدن این فیلم آموزشی توصیه می شود

group0
رایگان!

بخش پذیری اعداد ۱ ،۲ ،۳ ،۵ و عدد ۱۰

 دانش آموزان عزیز برای اطلاعات بیشتر و آموزش های بیشتر ریاضی به زبان ساده و روان با ما همراه باشید.

group0
رایگان!