بخش پذیری ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۱

فیلم آموزشی بخش پذیری اعدا ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۱  به زبان ساده و روان در مدت زمان کوتاهی آموزش داده ایم. که دیدن این فیلم آموزشی برای یاد گیری بیشتر شما دانش آموزان عزیز توصیحه می شود.

group0
5,000 تومان

بخش پذیری ۴،۶،۷،۸

این فیلم آموزشی بخش پذیری اعداد ۴،۶،۷،۸ به زبان ساده و روان می باشد که پیش نیازی برای دیگر فیلم های آموزشی می باشد.

group2
5,000 تومان

بخش پذیری ۱۱

فیلم آموزشی بخش پذیری ۱۱ به روش ساده و روان برای شما دانش آموزانن عزیر.   دانش آموزان عزیز  در سایت علمی عضو شوید و از کلیپ های آموزشی ریاضی و دیگر کلیپ های آموزشی آن لذت ببرید.

group0
5,000 تومان