باقیمانده تقسیم در بخش پذیری

 این فیلم آموزشی به زبانی ساه و روان برای شما دانش آموزان عزیز تهیه شده است که با دیدن این فیلم آموزشی می توانید به راحتی تمامی سوالات مربوط را  پاسخ دهید.

group1
5,000 تومان