الگویابی مخمسی

الگویابی مخمسی به زبان ساده و روان در این فیلم آموزشی تهیه شده است. با دیدن این فیلم به راحتی می توانید تمامی سوالات الگویابی مخمسی را به درستی پاسخ دهید.

group1
5,000 تومان